Pillars

Pillars is een webapplicatie ontwikkeld voor scholen. Pillars ondersteunt scholen en schoolbesturen met het complexe vraagstuk rondom ICT en onderwijs.  Scholen werken zo toe naar een optimaal gebruik van aangeschafte ICT middelen.  Met Pillars meten zij de hardware, software, deskundigheid van leraren en hun ICT organisatie. Met deze pilaren wordt de effectiviteit van de ICT middelen zichtbaar gemaakt.

Met de Pillars webapp kunnen schoolbesturen hun ICT doelen invoeren en meten. Leraren kunnen hun deskundigheid meten met testjes die zij op mobiel of computer kunnen invullen. Scholen kunnen in de app hun hardware en digitale leermiddelen opnemen waarbij de kwaliteit hiervan wordt gelinkt aan de gestelde ICT doelen. Uiteindelijk resulteert de input in een score ten opzichte van de gestelde doelen.

HandiHow heeft Pillars ontwikkeld met behulp van NodeJS, Express en MongoDB.
De app is zeer goed ontvangen bij alle partijen die betrokken zijn bij ICT in het onderwijs in Nederland (Kennisnet, PO-Raad, ICT-adviseurs) .  Nadat de webapp in april 2018 live is gegaan zijn er momenteel al meer dan 200 scholen aangesloten op Pillars en dit aantal groeit snel.

We zijn blij dat de webapp zo goed is ontvangen binnen het onderwijs. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever is Pillars ontwikkeld en is men in korte tijd tot een goed werkende app gekomen die uiteindelijk zal helpen ICT gebruik in het onderwijs te verbeteren. HandiHow is momenteel bezig met de doorontwikkeling en verdere ondersteuning van Pillars.

Sterkte Zwakte Analyse App - SZAPP

Deze app brengt competentieniveau's van leerlingen in kaart. Deze competenties zijn onderdeel van de leerplannen op hun school.

Het niveau wordt beoordeeld met een van de 4 kleuren en hun bijbehorend symbool.

De leerling kan eerst zijn niveau beoordelen en een foto, opmerking of link naar bestand toevoegen. Dan volgt de beoordeling van de leraar.

De evaluatiecyclus kan worden herhaald tot het competentieniveau minimaal toereikend is.

In eerste instantie heeft de opdrachtgever THHI, een scholengemeenschap in een Appsheet cursus gevolgd bij HandiHow. Daarna is men zelf aan de slag gegaan met ontwikkelen van een app. Na verloop van tijd bleek dat het Appsheet platform voor deze grote app toch niet geheel geschikt was.

Naar aanleiding daarvan heeft THHI de opdracht tot het bouwen van de SZAPP gegeven aan HandiHow.

Voor het maken van deze webapp is gebruik gemaakt van Angular, met Firebase als back-end. Voor vormgeving is gebruikt gemaakt van Material Design.

De app is inmiddels klaar en uitgebreid getest. Begin schooljaar 2018/2019 gaat de app gebruikt worden door ongeveer 1000 leerlingen en 120 leraren.

Tenniskids 7

Tenniskids 7 is ontwikkeld voor Tennisclub 7 om de ouders van de Tenniskids beter te kunnen informeren over het lesaanbod, activiteiten en competitie. De website is gemaakt met behulp van WordPress om het makkelijk te maken voor de gebruikers om deze bij te houden en te vullen met nieuwe gegevens.

Bij oplevering van de website is daarom een korte training WordPress gegeven aan de gebruikers van de website.

Voor de ontwikkeling van de website Tenniskids 7 is samengewerkt met Creative Desk. Zij verzorgden alle artwork voor de website.

logo-02 (1)

Mike's HondenUitlaatService

Deze hondenuitlaatservice kwam met de vraag of een mobiele app mogelijk zou zijn voor het bijhouden van de administratie. Met behulp van het platform Appsheet is de app gemaakt, samen met de opdrachtgever tijdens een persoonlijke training. Door het gebruik van Appsheet kan de opdrachtgever de app nog verder zelf uitbreiden.

Mike kan nu alle gegevens over de honden, de adressen, tijdstippen en specifiek gedrag kwijt in de app. Het is ook erg makkelijk om de administratie op de mobiel bij te kunnen houden, zeker voor iemand die elke dag uren buiten onderweg is.

HandiHow wil graag dat ook kleine bedrijven kunnen digitaliseren om zo hun bedrijfsvoering te kunnen verbeteren. Deze app toont aan dat ook dit ook mogelijk is.

Logo Acuhealth

Acuhealth

Acuhealth wilde een praktische, mooie en makkelijk bij te houden website. WordPress is daarvoor een perfect medium. In samenwerking met de opdrachtgever hebben we de website Acuhealth.nl dan ook gebouwd in WordPress.

In eerste instantie is er door HandiHow een uitvraag gedaan naar de inhoud, foto's en voorkeur voor een WordPress thema, waarna een basis opzet van de website is gemaakt. Daarna is, samen met de opdrachtgever, de website gevuld, waarbij direct een training WordPress werd gegeven. De website wordt nu door Acuhealth zelf beheerd.